Hướng dẫn cách ghép đồ, lên đồ đấu trường chân lý

cách ghép đồ đấu trường chân lý

Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) mùa 4 – Định Mệnh, đã chính thức ra mắt cộng đồng game thủ với những tộc hệ và các trang bị mới cùng với một vài chỉnh sửa dành cho các trang thiết bị trước đó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách lên đồ, ghép đồ Đấu Trường Chân Lý nhé.

Các vật phẩm mới trong Đấu Trường Chân Lý mùa 4

Mùa 4 các item mới được trang bị trong Đấu Trường Chân Lý đó là:

 • – Trang bị áo choàng lửa thay bùa đỏ 

Công thức ghép của giáp lửa là công thức ghép bùa đỏ cũ đó là: giáp lưới + đai khổng lồ.

Khi bắt đầu trận đấu, và cứ sau 1 giây thì một kẻ địch ngẫu nhiên trong vòng 2 ô sẽ bị thiêu đốt 25% máu tối đa trong 10 giây. Bất kỳ hiệu ứng hồi máu nào cũng đều bị giảm 50%.

 • – Tàn kiếm được thay bằng thú tượng thạch giáp  

Công thức ghép thú tượng thạch giáp cũng chính là công thức ghép Tàn Kiếm. Tướng sở hữu sẽ nhận được thêm 12 kháng thép và 12 giáp cho mỗi kẻ địch ngắm đến họ.

 • – Khiên thép: Tướng sở hữu nhận 25 kháng thép và 25 giáp với mỗi mục tiêu nhắm vào chúng.
 • – Nhiệt huyết song đấu: Tướng trang bị sẽ được tính là tướng song đấu.
 • – Gia truyền thần rừng: Tướng trạng bị được tính là tướng thần rừng.
 • – Mũ pháp sư: Tướng trang bị được tính bằng tướng pháp sư.
cách ghép đồ đấu trường chân lý
Danh sách trang bị trong Đấu Trường Chân Lý mùa 4
 • – Áo choàng u hồn: Tướng trang bị đều được tính là tướng u hồn.
 • – Gươm thánh thần: Tướng trang bị sẽ được tính là tướng thánh thần.
 • – Hộ giáp tiên phong: Tướng trang bị được tính là tưng tiên phong.
 • – Cờ chiến tướng: Tướng trang bị tính là tướng chiến tướng.
 • – Kiếm ma youmuu: Tướng trang bị được tính là tướng sát thủ.

Qua đây ta có thể thấy được game ĐTCL mùa 4 đã trang bị thêm rất nhiều đồ mới cho nhân vật. Vì thế bạn cần biết cách build đồ, lên đồ. Hãy xem ngay bảng trang bị Đấu Trường Chân Lý dưới đây nhé.

Xem thêm: Levvvel com coin master free spins – nhận spin coin miễn phí hàng ngày

Công thức ghép đồ đấu trường chân lý

– Ghép kiếm B.F (Tăng sát thương đòn đánh lên 15)

 • Kiếm B.F + kiếm B.F = kiếm tử thần.
 • Kiếm B.F + gậy quá khổ = kiếm súng hextech.
 • Kiếm B.F + cung gỗ = diệt khổng lồ.
 • Kiếm B.F + găng đấu tập = vô cực kiếm.
 • Kiếm B.F + đai khổng lồ = cờ hiệu zeke.
 • Kiếm B.F + nước mắt nữ thần = ngọn thương shojin.
 • Kiếm B.F + giáp lưới = giáp thiên thần.
 • Kiếm B.F + áo choàng bạc = huyết kiếm.
 • Kiếm B.F + xẻng vàng = gươm của vua vô danh.

– Ghép gậy quá khổ (Cộng thêm 15% sát thương kỹ năng)

 • Gậy quá khổ + kiếm B.F = kiếm súng hextech.
 • Gậy quá khổ + gậy quá khổ = mũ phù thủy rabadon.
 • Gậy quá khổ + cung gỗ = cuồng đao guinsoo.
 • Gậy quá khổ + găng đấu tập = găng bảo thạch.
 • Gậy quá khổ + đai khổng lồ = quỷ thư morello.
 • Gậy quá khổ + nước mắt nữ thần = vọng âm luden.
 • Gậy quá khổ + giáp lưới = dây chuyền iron solari.
 • Gậy quá khổ + áo choàng bạc = nỏ sét.
 • Gậy quá khổ + xẻng vàng = bọc bộc phá.

Gậy quá khổ

– Ghép cung gỗ (Cộng thêm 15% tốc độ đánh)

 • Cung gỗ + kiếm B.F = diệt khổng lồ.
 • Cung gỗ + gậy quá khổ = cuồng đao guinsoo.
 • Cung gỗ + cung gỗ = đại bác liên thanh.
 • Cung gỗ + găng đấu tập = cung xanh.
 • Cung gỗ + đai khổng lồ = thông đạo zz’rot.
 • Cung gỗ + nước mắt nữ thần = dao điện statikk.
 • Cung gỗ + giáp lưới = quyền năng khổng lồ.
 • Cung gỗ + áo choàng bạc = cuồng cung runaan.
 • Cung gỗ + xẻng vàng = móng vuốt mật thám.

– Ghép găng đấu tập (+10% tỉ lệ chí mạng và thêm +10% né tránh)

 • Găng đấu tập + kiếm B.F = vô cực kiếm.
 • Găng đấu tập + gậy quá khổ = găng bảo thạch.
 • Găng đấu tập + cung gỗ = cung xanh.
 • Găng đấu tập + găng đấu tập = găng đạo tặc.
 • Găng đấu tập + đai khổng lồ = vuốt bẫy.
 • Găng đấu tập + nước mắt nữ thần = bàn tay công lý.
 • Găng đấu tập + giáp lưới = áo choàng tĩnh lặng.
 • Găng đấu tập + áo choàng bạc = áo choàng thủy ngân.
 • Găng đấu tập + xẻng vàng = trái tim hắc tinh.

– Ghép đai khổng lồ (Tăng thêm 20 máu)

 • Đai khổng lồ + kiếm B.F = cờ hiệu zeke.
 • Đai khổng lồ + gậy quá khổ = quỷ thư morello.
 • Đai khổng lồ + cung gỗ = thông đạo zz’rot.
 • Đai khổng lồ + găng đấu tập = vuốt bẫy.
 • Đai khổng lồ + đai khổng lồ = giáp máu warmog.
 • Đai khổng lồ + nước mắt nữ thần = dây chuyền chuộc tội.
 • Đai khổng lồ + giáp lưới = bùa đỏ.
 • Đai khổng lồ + áo choàng bạc = phong kiếm.
 • Đai khổng lồ + xẻng vàng = áo giáp hộ vệ.

– Ghép nước mắt nữ thần (Tăng 20 Mana)

Nước mắt nữ thần

 • Nước mắt nữ thần + kiếm B.F = ngọn thương shojin.
 • Nước mắt nữ thần + gậy quá khổ = vọng âm luden.
 • Nước mắt nữ thần + cung gỗ = dao điện statikk.
 • Nước mắt nữ thần + găng đấu tập = bàn tay công lý.
 • Nước mắt nữ thần + đai khổng lồ = dây chuyền chuộc tội.
 • Nước mắt nữ thần + nước mắt nữ thần = quyền trượng đại thiên sứ.
 • Nước mắt nữ thần + giáp lưới = tim băng.
 • Nước mắt nữ thần + áo choàng bạc = chén ân huệ.
 • Nước mắt nữ thần + xẻng vàng = bùa vệ binh tinh tú.

– Ghép giáp lưới (Tăng thêm 25 giáp)

 • Giáp lưới + kiếm B.F = giáp thiên thần.
 • Giáp lưới + gậy quá khổ = dây chuyền iron solari.
 • Giáp lưới + cung gỗ = quyền năng khổng lồ.
 • Giáp lưới + găng đấu tập = áo choàng tĩnh lặng.
 • Giáp lưới + đai khổng lồ = bùa đỏ.
 • Giáp lưới + nước mắt nữ thần = tim băng.
 • Giáp lưới + giáp lưới = áo choàng gai.
 • Giáp lưới + áo choàng bạc = tàn kiếm.
 • Giáp lưới + xẻng vàng = huy hiệu nổi loạn.

– Ghép áo choàng bạc (Tăng thêm 25 kháng phép)

 • Áo choàng bạc + kiếm B.F = huyết kiếm.
 • Áo choàng bạc + gậy quá khổ = nỏ sét.
 • Áo choàng bạc + cung gỗ = cuồng cung runaan.
 • Áo choàng bạc + găng đấu tập = áo choàng thủy ngân.
 • Áo choàng bạc + đai khổng lồ = phong kiếm.
 • Áo choàng bạc + nước mắt nữ thần = chén ân huệ.
 • Áo choàng bạc + giáp lưới = tàn kiếm.
 • Áo choàng bạc + áo choàng bạc = vuốt rồng.
 • Áo choàng bạc + xẻng vàng = quả cầu thiên tinh.

Áo choàng bạc

– Ghép xẻng vàng (Được dùng để ghép trang bị phục vụ cho hiệu ứng buff và kèm theo đó là một số buff nhỏ)

 • Xẻng vàng + kiếm B.F = gươm của vua vô danh.
 • Xẻng vàng + gậy quá khổ = bọc bộc phá.
 • Xẻng vàng + cung gỗ = móng vuốt mật thám.
 • Xẻng vàng + găng đấu tập = trái tim hắc tinh.
 • Xẻng vàng + đai khổng lồ = áo giáp hộ vệ.
 • Xẻng vàng + nước mắt nữ thần = bùa vệ binh tinh tú.
 • Xẻng vàng + giáp lưới = huy hiệu nổi loạn.
 • Xẻng vàng + áo choàng bạc = quả cầu thiên tinh.
 • Xẻng vàng + xẻng vàng = giáp sinh tồn.

Một số lưu ý khi ghép đồ cho nhân vật trong game dtcl

 • Trang bị cao cấp không thể gỡ thành 2 trang bị cơ bản.
 • Tác dụng của từng trang bị sẽ hồi lại sau mỗi vòng đấu.
 • Một tướng có thể sở hữu 2, 3 trang bị cao cấp giống nhau, tác dụng của chúng sẽ được cộng dồn.

Xem thêm:

Trên đây là tổng quan trang bị Đấu Trường Chân Lý mùa 4 – Định Mệnh. Các công thức, bảng ghép đồ, lên đồ Đấu Trường Chân Lý bạn không cần phải nhớ nhiều nhưng tính chất của chúng thì đều thay đổi khá nhiều. Vì thế hãy xem lại tính chất của chúng trước khi tiến hành trang bị cho tướng nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *